VẤN ĐỈNH

Cập nhật : 21-09-2017

 

I. Cách tham gia:

Mở:Đạt lv50.

Cách vào: Icon Đấu Trường → Vấn Đỉnh; Khi hoạt động mở thì vào bằng icon hoạt động Vấn Đỉnh trong giao diện chính.

Thời gian mở: 20:00-20:30 thứ 2, 4, 6, chủ nhật.

 

II. Quy tắc hoạt động:

- Vấn Đỉnh tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đạt số người giết tương ứng là có thể vào tầng tiếp theo.

- Giết người chơi thì tính là giết 2 người, giết quái thì tính là giết 1 người.

- Hoàn thành số người giết 9 tầng, tự động rời hoạt động.

- Đạt số người giết mỗi tầng sẽ nhận nhiều EXP và đạo cụ pháp bảo.

- Số tầng càng cao phần thưởng càng hấp dẫn.

III. Cách chơi chiến trường:

- Mỗi chiến trường thiết lập 4 điểm hồi sinh, không thiết lập khu an toàn, hồi sinh ngẫu nhiên. Người chơi có thể chọn hồi sinh KNB hoặc hồi sinh ở điểm hồi sinh.

- Lần đầu vào chiến trường của mỗi lần hoạt động sẽ ngẫu nhiên vào điểm hồi sinh bất kỳ ở tầng 1, không chia theo bất kỳ trận doanh nào, không thể tổ đội.

- Mỗi tầng có 6 con quái, giết quái tương đương với giết 1 người, có thể nhận tích điểm, trợ công không nhận được tích điểm.

- Sau khi vào chiến trường, cưỡng chế vào hình thức PK, có thể tấn công tất cả người chơi.

- Sau khi đạt số người giết mỗi tầng, tự động vào điểm hồi sinh bất kỳ của tầng sau.

- Số lần chết mỗi tầng quá 5 lần, nếu chọn hồi sinh ở điểm hồi sinh, thì có tỷ lệ rớt xuống tầng trước. Rời khỏi chiến trường giữa chừng rồi vào lại sẽ bị rớt xuống tầng trước; Chết và rời giữa chừng ở tầng 3, 6, 9 đều không bị rớt tầng.

 

Chat với chúng tôi